Competition Detail
Competition Code2015106
Date 6 okt. 2015
10 okt. 2015
OrganizerANDRE - Andre Forbund/Klubber
PlacePolen
NameEM
DescriptionInternasjonalt stevne
NotesInt.runde