Competition Detail
Competition Code2016116
Date27 sep. 2016
2 okt. 2016
OrganizerANDRE - Andre Forbund/Klubber
PlaceDublin, Irland
NameVM Felt
DescriptionInternasjonalt mesterskap
Notes