Competition Detail
Competition Code2021065
Date14 mars 2021
OrganizerFørde - Førde Bogeskyttarklubb
PlaceFørdehuset
NameVårløysinga - AVLYST!
DescriptionNasjonalt stevne
OptionsFinals
NotesFørde kommune følger de nasjonale retningslinjene og har stanset all bruk av kommunens idrettshaller til breddeidrett for personer over 20 år. Det er signalisert fra regjeringen at disse ikke kommer til å bli vurdert før i slutten av mars.

På grunn av dette må vi avlyse stevnet våre 14. mars fordi vi rett og slett ikke har et egnet sted å arrangere det, og fordi de samme retningslinjene heller ikke ønsker å legge til rette for "undøvendige fritidsreiser".

Med hilsen
Jan Roar Sekkelsten
Leiar, Førde bogeskyttarklubb